Ježiš nebol slabý, len poznal zákony stvorenia. .

12. apríla 2024, zoran44, spoločnosť

Mnohí ľudia vnímajú Ježiša ako slabého, pretože sa nedokázal ubrániť ukrižovaniu. Pripadá mi to, že mnohí ľudia vnímajú Ježiša ako všeobjímajúcu lásku, ktorá si nechala beztrestne ubližovať. Podľa mňa je to nesprávny a nebezpečný názor. Nebezpečný preto, že naň ešte aj dnes mnoho ľudí môže kruto doplatiť ak sa opovážia páchať zlo v domnienke, že sa im nič nemôže stať.

Keď Ježišovi učeníci obdivovali chrám v Jeruzaleme aký je majestátny a krásny Ježiš im na to povedal: Lukáš 21:6 „Prídu dni, že z toho čo vidíte neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.“ Pýtali sa ho teda kedy sa to stane? Ježiš odpovedal: Lukáš 21:20

Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov a ktorí budú v ňom, nech vyjdú a ktorí na poliach nech nevchádzajú do neho, LEBO SÚ TO DNI POMSTY, aby sa splnilo všetko čo je napísané. Ale beda tehotným a tým čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a HNEV NAD TÝMTO ĽUDOM. A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.“

Ako už teraz vieme toto všetko sa stalo. Hore vo Svetlých výšinách videli, čo čaká Ježiša pri príchode na túto zem ako sa k nemu ľudia zachovajú a proroci to aj ľudu oznámili. On však napriek tomu prišiel, vyháňal z ľudí démonov, slepým vracal zrak, liečil chromých a najrôznejšie iné choroby, dokonca Lazára vrátil späť do života. Keď zlosť židovskej cirkvi vyvrcholila prišiel Ježišov koniec. Hrdinsky znášal bičovanie aj umučenie na kríži. On povedal: „Otče odpusť im lebo nevedia čo činia.“ Alebo inde povedal: „Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a svojimi deťmi.“

Z uvedeného jasne vyplýva, že vo Svetle poznali srdcia ľudí, koľko je v nich sebeckosti, zlosti, nenávisti, závisti, krutosti, túžbe po moci atď. Ani Mojžiš a všetci proroci nedokázali ľudí zmeniť tak, aby bolo možné Ježiša od mučeníckej smrti ochrániť. On však napriek tomu prišiel. Ježiš nebojoval proti svojim nepriateľom so zbraňou v ruke ako sme na to zvyknutí. Namiesto toho hovoril o akomsi mocnom ZÁKONE: „Čo sejete, to zožnete!!!!!“

Ľudia majú slobodnú vôľu a preto im nebolo možné zabrániť v spáchaní tohto ohavného činu. ALE na druhej strane, Ježiš videl celkom jasne, čo čaká celý národ židovský, celý Izrael, Jeruzalem aj chrám, keď toto spáchajú. Ešte aj prosil za nich u Otca, ale spravodlivosť nebolo možné zastaviť. Podľa môjho názoru hnev Boží a spravodlivú pomstu vykonali rímske légie. Neverím na náhody. Sám Ježiš hovorí o pomste a že bude hnev nad týmto národom. Inde je zase spomínané podobenstvo O zlých vinohradníkoch. A skutočne Židia sa stali zlými vinohradníkmi a boli vyhnaní z vinice Pánovej z Kannánu.

V starom zákone sa zase píše: „Moja je pomsta, ja odplatím!“. To všetko evokuje dojem, že nie je možné niekomu ubližovať, bez toho aby prišla spravodlivá odplata alebo naopak, že za dobré konanie nutne musí prísť požehnanie a odmena. Ľudia sa však už tisícročia proti tomuto stavajú a myslia si, že keď sú mocní môžu si robiť hocičo a to beztrestne. K tomuto názoru aktívne našepkáva ľudský rozumček, ktorý je len hmota a len hmotu dokáže vnímať, takže pre pozemský rozum je absurdné veriť, že existuje aj niečo viac ako hmota. Z uvedených dôvodov je potrebné zapojiť svojho ducha – náš cit.