Ježišove zmŕtvychvstanie.

31. marca 2024, zoran44, duchovné

Máme tu Veľkonočný čas, pripomíname si Ježišove zmŕtvychvstanie. Pozrime sa čo k tomu píše Abd-ru-shin.

Dokonalý je Boh a Pán! Dokonalá je Jeho vôľa, ktorá je v Ňom a z Neho vychádza, aby dala vzniknúť stvoreniu a udržiavalo ho. Dokonalé sú preto tiež zákony, ktoré Jeho vôľou prenikajú stvorením. Dokonalosť už vopred vylučuje akúkoľvek odchýlku.

Keď Kristus zostúpil na Zem, aby zvestoval Božie posolstvo Pravdy, musel použiť hrubohmotné telo z mäsa a krvi. Aby ho ľudia reálne mohli vidieť a počuť, čo hovorí. Už v tejto skutočnosti by mal každý uvažujúci človek poznať nezmeniteľnosť prírodných zákonov, rovnako tiež v jeho telesnej smrti, ktorá nasledovala po ukrižovaní.

Vzkriesenie tela! Ako môže telo hrubohmotnosti vystúpiť do praduchovnej ríše Boha Otca! Hrubohmotnosť ktorá nedokáže prestúpiť ani do jemnohmotnosti záhrobia. Všetko hrubohmotné, dokonca aj jemnohmotné, podľa večných zákonov prírody, podlieha rozkladu. Výnimky alebo odchýlky v tom nejestvujú, pretože zákony sú dokonalé. Podľa toho ani hrubohmotné telo nemôže po smrti vystúpiť do ríše Otcovej, rovnako ani do jemnohmotného záhrobia, ktoré je tiež podrobené rozkladu! Také odchýlky sú pre dokonalosť Božích zákonov prírody jednoducho nemožnou vecou!

Vzkriesenie hrubohmotného tela sa môže udiať len tu v hrubohmotnosti ako v prípade Lazára a mládenca z Naimu. Obaja mohli byť vzkriesení lebo spojovací povrázok s dušou ešte jestvoval. Na Majstrovo zavolanie duša sa mohla opäť zjednotiť s telom. Ale prechod hrubohmotného tela do iného sveta je nemožnou vecou. Vzkriesenie a vstup do iného sveta v pozemskom tele je absolútne vylúčený a to ako pre ľudí, tak aj vtedy pre Krista! Čiže učeníkom sa musela zjavovať už len Ježišova duša – jemnohmotné telo, čo dosvedčuje aj Biblia, že ho hneď ani nespoznali, bol akýsi iný.

Beda tým ktorí sa zavčasu neprebudia a nevzchopia najprísnejšie skúmať všetko to, čo nazývajú vierou! Ale zatratenie čaká na tých, ktorí túto veľkú biedu zaviňujú! Ktorí ako falošní pastieri zavádzajú svoje ovce do bezútešnej púšte. Nemôže im pomôcť nič iné, než vrátiť ovce späť na pravú cestu. Je pritom ale veľkou otázkou, či na to zostane ešte dosť času. Nech preto každý prv starostlivo skúma sám seba, než začne poučovať svojho blížneho.

Pripadá mi to tak, že som v tomto zrejme vo svojich minulých životoch pochybil. Môže byť, že som bol súčasťou cirkvi a šíril cirkvou vytvorené dogmy. Teraz cítim vnútornú potrebu napraviť svoje chyby a ukázať ľuďom skutočnú pravdu prinesenú Abd-ru-shinom. To je zrejme dôvod prečo píšem tieto články. Prepáčte prosím všetci, ktorých som v minulosti uviedol do omylu, nebojte sa opustiť cirkevné dogmy a prijať Pravdu prinesenú Zhora zo Svetla.