Zmena pohlavia.

26. marca 2023, zoran44, spoločnosť

Teraz sa začala táto téma rozoberať v parlamente. Zarazilo ma, že niektorí poslanci chcú zabrániť ľuďom zmeniť pohlavie. Niekomu sa to môže zdať ako zvrátené, keď si chce určitý človek zmeniť pohlavie, ale v skutočnosti práve tá operácia môže dať veci do normálu – do poriadku. Nejaké naviazanie na pohlavia na DNA, je čistý ateizmus a povýšenie tela nad ducha.

Pozrime sa čo na to hovorí Abd-ru-shin. Ale ešte predtým musíme pripustiť existenciu duše, pretože čisto materialistický pohľad veľa nerieši. Takže predpokladajme že existujú duše, ktoré sú svojimi vlastnosťami skôr pasívne, jemnejšie – tie by sa mali inkarnovať do ženských tiel. Potom sú tu duše aktívnejšie, hrubšej povahy – tie by sa mali inkarnovať do mužských tiel. Ak sa to tak nedeje dochádza k anomáliám, pokriveninám a vznikajú situácie kedy sa do mužského tela inkarnuje ženská duša a naopak do ženského tela mužská duša.

Samozrejme že ide o pochybenie konkrétnych duší a tieto anomálie by nemali byť vzormi pre ostatných. Pri ľuďoch to však nie je nič výnimočné, pretože ľudia svojim nesprávnym konaním pokrivili všetko čoho sa dotkli. Osobne si myslím, že LGBTI+ ľudia si nezaslúžia nenávisť, ale ani glorifikáciu. Brániť im však, aby svoj nezdravý stav dali do poriadku považujem za absurdné až šialené. Jednak každý má nejaké svoje práva a tiež každý by mal mať plné právo rozhodovať o svojej duši a svojom tele. Vlastne nad nikým nemáme vládu, ale jedine nad sebou.

Takže podľa mňa by LGBTI+ ľudia mali mať svoje práva. Sú to takí istí ľudia ako my len zablúdili vo svojej sexuálnej orientácii. Čo sa však nečudujeme keď sme svedkami toho, že muži sa venujú ženským úlohám a ženy dychtivo túžia zastávať mužské úlohy, práce. Svet je tým akoby zamorený a z tohto nezdravého postoja vznikajú nezdravé inkarnácie. Deti by som im vychovávať nedal, aby neboli z toho zmagorené, ale aj to sa deje, čas ukáže akí to má na ne vplyv. Ale určite by som im nebránil zmeniť pohlavie. Totiž dať svoje pohlavie do poriadku môžu len operáciou alebo ďalšou správnou inkarnáciou.