Cirkevní hodnostári zaslúžte si svoj desiatok!

9. februára 2023, zoran44, náboženstvo

Cirkev je financovaná zo štátneho rozpočtu plus dary ľudí. Na tom by nebolo nič zlé, veď aj Boh určil Áronovmu potomstvu desiatok. Keď je však niekto platený, mal by vykonávať aj svoju prácu správne. Predstavte si, že zamestnanec v nejakej firme by nesprávne vykonával svoju prácu. Čo urobí jeho vedúci alebo majiteľ firmy? No môže ho upozorňovať a keď to nepomôže, tak jediná cesta je prepustiť takého zamestnanca a vziať na jeho miesto, takého čo bude vykonávať svoju prácu správne. Alebo čo urobí majiteľ viacerých firiem, keď niektoré nevykonávajú svoju prácu správne? Majiteľ sa môže pokojne rozhodnúť, že tie firmy čo nekonajú správne a neprinášajú osoh zavrie a ponechá si len také čo osoh prinášajú. Podobne môže aj Boh naložiť s odbojnými cirkvami.

Cirkevní hodnostári kresťanských cirkví nechcú alebo sa boja prijať Posolstvo od Abd-ru-shina. Boja sa podľa mňa, že by ich už potom ľudia nepotrebovali a neplatili ich. Podľa mňa je však opak pravdou a práve preto, že neprijímajú Abd-ru-shinove Posolstvo tak silnejú hlasy na odluku cirkvi od štátu. Aj cirkev sama tuší, že sa tomu nevyhne.

Lenže zamyslite sa úprimne cirkevní hodnostári. Vaše výklady písma majú chyby a neodpovedajú na všetky otázky, ktoré si ľudia kladú. Nechcete sa vzdať svojho výtvoru – cirkevných dogiem, ktoré sú úplne mimo reality. Tak sa nečudujte, že všade naokolo vidno úpadok cirkví, že ľudia prestávajú mať o vás záujem. Vy sami sa totiž staviate proti Pomocníkovi. Ten Pomocník má byť aj vašou oporou aj oporou všetkých ľudí.

Robíte to presne tak isto ako zákonníci a farizeji, ktorí srdnato bojovali proti Ježišovi. Ježiš pritom prišiel pre všetkých aj pre nich. Keby mu zákonníci a farizeji otvorili svoje srdcia a vzdali sa svojich chýb pozdvihol by Ježiš aj ich v očiach obyvateľstva. Veď on prišiel zákon naplniť nie zrušiť. Toho čo sa bojíte, to vám práve veľmi pomôže. Je to paradoxná nechápavosť, ktorá sa v našich dejinách cyklicky opakuje. Je vôbec nádej, že sa to niekedy zmení?