Ako cirkvi naložia s učením syna človeka?

29. novembra 2022, zoran44, náboženstvo

Už vieme ako cirkvi naložili so synom Božím Ježišom. Židovská cirkev vrieskala dovtedy, kým nedošlo k jeho fyzickej likvidácii. Kresťanská cirkev zase zabila jeho učenie. V snahe získať čo najviac stúpencov a tiež v snahe všetko vedieť lepšie pokrivili učenie Ježiša a vytvorili svoje vlastné pravdy – dogmy.

Syn človeka napísal svoje dielo vlastnou rukou. Toto už nie je o tom, že čo si učeníci zapamätali po rokoch a spísali to. Priamo on vysvetľuje všetko dopodrobna. Som naozaj veľmi zvedavý ako sa cirkvi vysporiadajú s učením syna človeka.