Vďaka že si prišiel Ježiš

25. decembra 2020, zoran44, duchovné

Skutočne vďaka Ježiš, že si prišiel medzi nás hoci si dobre vedel aký je svet a čo môžeš od mnohých ľudí očakávať.

Vďaka, že si priniesol do tohto chaosu a tvrdohlavej dogmy slová tvojho Otca. Dnes je svet preplnený rôznymi názormi a každý si verí niečomu po svojom. Podobné to muselo byť aj v časoch Ježišových aj keď nie v takom meradle. Ale ľudia mali aj vtedy vlastné predstavy o fungovaní sveta a o Bohu.

Dnes je to už pravda viac o fungovaní hmotného sveta. Málokto už verí, že tou hmotou môže niečo alebo niekto hýbať, že môžu existovať železné zákony podľa ktorých sa musí všetko hmotné riadiť. Preto som veľmi rád, že Ježiš prišiel = narodil sa tu na zemi, aby ľudia vlastnými ušami mohli počuť Božie vysvetlenia. Len trochu problém je, že ľuďom to už vtedy nejako nešlo do hláv.

Buď sa to nezhodovalo s ich predstavami o Bohu a duchovnom alebo boli už príliš upnutí na hmotu. Keď Ježiš hovoril mnohých to k nemu priťahovalo ako magnet. Muselo z Neho vyžarovať niečo výnimočné a tiež činil nevídané veci. Ale aj mnohí čo Ježiša počúvali, jednoducho nevedeli uveriť tomu čo rozprával, tak to muselo byť pre nich neuveriteľné. Akoby z iného sveta. Ale Ježiš aj prišiel z iného sveta.

Dnes sa už málokto vôbec zamýšľa nad Ježišovými slovami. Ale pre tých, ktorí chcú sú stále tu. Jeho slová treba vnímať srdcom = duchom = citom, pretože pozemský rozum na to nestačí. Vďaka za zvesť, že smrťou sa nič nekončí a mnoho iného. Je ťažké tomu uveriť, ale možno hlavne preto, že my sami sme si už dopredu utvorili svoje vlastné predstavy. Ježiš však priniesol Svetlo = poznanie zhora, ktoré nám môže priniesť obrovský úžitok a požehnanie. Úprimná vďaka za to.